Dla profesjonalistów

Kim są Anonimowi Alkoholicy?

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą ludzi, którzy spotykają się, by zachować trzeźwość. Dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. 

Są ludźmi, którzy przekonali się i przyznali, że nie potrafią pić alkoholu w sposób kontrolowany. Dowiedzieli się, że muszą żyć bez niego, jeżeli chcą uniknąć katastrofy w życiu prywatnym i zawodowym.

Stanowią część międzynarodowej Wspólnoty, działającej obecnie w ponad 180 krajach, na którą składają się tysiące grup w lokalnych społecznościach. Przyświeca im jeden cel – utrzymać własną trzeźwość i pomagać tym, którzy zwracają się do nich o pomoc w jej osiągnięciu.

Czym jest alkoholizm?

Istnieje wiele poglądów na to, czym właściwie jest alkoholizm. Definicja przyjęta też przez AA, określa alkoholizm jako postępującą chorobę, z której nigdy nie można się wyleczyć, ale którą można powstrzymać. Choroba ta jest połączeniem uzależnienia fizycznego od alkoholu z psychiczną obsesją picia, której nie można przezwyciężyć samą siłą woli, i to bez względu na konsekwencje picia.

Jaki jest cel istnienia Wspólnoty AA? 

Podstawowym celem Anonimowych Alkoholików oraz istotą istnienia Wspólnoty jest zachowanie trzeźwości oraz „niesienie posłania”. Polega ono na przekazywaniu informacji o możliwości powrotu do zdrowego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie pomimo choroby oraz na udzielaniu realnej pomocy przez zdrowiejących alkoholików – członków AA tym, którzy wciąż cierpią z powodu uzależnienia od alkoholu.

Jakie są warunki przystąpienia do Wspólnoty AA?

Jedynym warunkiem przynależności do AA jest chęć zaprzestania picia. Większość ludzi przyłącza się do Wspólnoty AA, po prostu przychodząc na mityng. Decyzja o wstąpieniu do AA należy wyłącznie do samego alkoholika.

Z czym nie należy wiązać Wspólnoty AA?

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Czym zajmują się grupy AA? 

Każda grupa prowadzi regularne mityngi oraz „niesie posłanie” poza stałe miejsca spotkań.

Czym Wspólnota AA się nie zajmuje?

Wspólnota AA nie prowadzi rejestrów danych osobowych ani list uczestników. Nie usiłuje nikogo kontrolować. Nie zapewnia hospitalizacji, lekarstw ani leczenia odwykowego. Nie zapewnia zakwaterowania, wyżywienia, pracy, pieniędzy i innych podobnych rzeczy. Nie przyjmuje pieniędzy za swoją pomoc ani datków ze źródeł innych niż od członków Wspólnoty AA.

Czym jest Program Dwunastu Kroków AA?

Program Dwunastu Kroków jest zbiorem zasad duchowych, które – przyjęte i stosowane jako sposób życia – mogą uwolnić osobę uzależnioną od obsesji picia i dopomóc jej stać się zdrowiejącym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem.
Anonimowi Alkoholicy nie uważają siebie za jedynych, którzy znają sposób na rozwiązanie problemu alkoholowego. Wiedzą jednak, że Program AA działa w odniesieniu do nich, na własne oczy zobaczyli, jak pomógł on niemal wszystkim, którzy uczciwie i szczerze pragnęli przestać pić. Dzięki Programowi Dwunastu Kroków AA dowiedzieli się sporo o sobie i o alkoholizmie. Wiedzę tę przez cały czas odświeżają, gdyż wydaje się ona kluczem do utrzymania trzeźwości.

Czym jest Dwanaście Tradycji AA ?

Dwanaście Tradycji to zalecenia, których przestrzeganie ma zapewnić tysiącom grup składającym się na Wspólnotę AA utrzymanie się i rozwój. Zasady te bazują na doświadczeniu grup, które funkcjonowały w najbardziej krytycznym, początkowym okresie AA. Przypominają one o rzeczywistych podstawach funkcjonowania Wspólnoty AA.

Gdzie można spotkać Anonimowych Alkoholików?

Członkowie Wspólnoty utrzymują trzeźwość poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją na spotkaniach zwanych mityngami. 

We Wspólnocie wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje mityngów: zamknięte i otwarte. W mityngach otwartych może wziąć udział każdy zainteresowany Wspólnotą AA, w tym również profesjonaliści. Uczestnictwo w mityngach zamkniętych ogranicza się do osób, które pragną nie pić.

Kto finansuje Wspólnotę AA?

Anonimowi Alkoholizy są samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki, nie pobierają składek ani opłat. Dzięki temu pozostają niezależni. Ani Wspólnota AA jako całość, ani poszczególnie grupy AA nie przyjmują żadnych dotacji czy subwencji z zewnątrz.

Jak wygląda struktura Wspólnoty AA?

Grupy AA stanowią najważniejsze elementy Wspólnoty, do nich należy najwyższa władza. Grupy AA tworzą intergrupy, które, łącząc się, tworzą regiony, a przedstawiciele regionów, zwani delegatami wraz z powiernikami stanowią Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce.Wszystkie kolejne poziomy służb AA tworzone są u podstaw, czyli w grupach AA.