Zasady współpracy

Jak współpracujemy z profesjonalistami

Organizujemy spotkania informacyjne – realizowane po ustaleniu w dogodnym terminie, podczas których przekazujemy najistotniejsze informacje o Wspólnocie AA, dzielimy się doświadczeniami z drogi zdrowienia oraz ze współpracy z profesjonalistami, i odpowiadamy na pytania.

Zapraszamy do udziału w mityngach otwartych (wykaz mityngów znajduje się na stronie 

Podczas tych spotkań można nas lepiej poznać, dowiedzieć się więcej o tym, jak działa AA, nawiązać kontakty i relacje z członkami Wspólnoty AA. Wymienić się doświadczeniami oraz ustalić indywidualne formy współpracy.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego – gdzie można uzyskać informacje o mityngach na terenie całej Polski, ale także o możliwościach udzielenia indywidualnej pomocy osobom uzależnionym. Kontakty te można także przekazywać osobom, które mają problemy związane z nadużywaniem alkoholu.

Zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Wspólnoty AA w Polsce, które zawierają informacje o AA oraz wszelkie dane kontaktowe, m.in. lokalizację grup i intergrup AA w danym regionie kraju.

Zachęcamy do korzystania z systemu pomocowego opartego o infolinię AA –  Grup Dwunastego Kroku (G12) zrzeszających zdrowiejących alkoholików gotowych „nieść posłanie” alkoholikom również poza grupami AA. 

Są to osoby z dłuższym stażem trzeźwości, przygotowane do zadania, cieszące się zaufaniem. Jak to działa? Pełniący dyżur telefoniczny, zachęca dzwoniącego na infolinię AA, żeby zgodził się na przekazanie swojego numeru telefonu komuś z zespołu G12. Po uzyskaniu zgody, członek G12 oddzwania do tej osoby, przekazuje więcej informacji o Wspólnocie, odpowiada na pytania, dzieli się swoim doświadczeniem i zachęca do wspólnego pójścia na mityng. 

Zachęcamy do bezpłatnej prenumeraty biuletynu informacyjnego „Wieści z AA”przeznaczonego dla profesjonalistów, rozsyłanego kwartalnie drogą elektroniczną – https://aa24.pl/pl/dla-profesjonalistow/biuletyn-wiesci-z-aa. Można w nim przeczytać, a także publikować własne opinie na temat współpracy z AA.

Mamy możliwość potwierdzania uczestnictwa państwa podopiecznych w mityngach AA.  W odpowiedzi na potrzeby członków Wspólnoty AA oraz instytucji współpracujących, niektóre środowiska, np. środowisko kuratorów sądowych, wypracowały swój projekt „Karty uczestnictwa w mityngach AA”.  Zasady potwierdzania uczestnictwa w grupie AA określa dana grupa AA, każdorazowo o takie potwierdzenie powinien wystąpić sam zainteresowany, uczestniczący w mityngu, po jego zakończeniu.

Wykaz grup AA, które posiadają pieczątki adresowe i mogą potwierdzić uczestnictwo: 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskich i Regionalnych Spotkaniach Przyjaciół AA, podczas których goszczących profesjonalistów współpracujących bliżej ze Wspólnotą AA.