Praktyczne informacje

Informacje praktyczne dotyczące Wspólnoty AA w Polsce.

Idea AA dotarła do Polski w 1957 roku. Pierwsza grupa AA powstała w Poznaniu w 1974 roku. Według danych z 2020 roku do polskojęzycznych struktur AA należy około 2400 grup AA, w tym około 150 grup w zakładach karnych.       

Wspólnotę Anonimowych Alkoholików w Polsce w kwestiach organizacyjnych, finansowych, wydawniczych oraz prawnych obsługuje powołana w tym celu Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce: Warszawa,
ul. Piękna 31/37,

tel. +48 22 828 04 94
e-mail: biuro@aa.org.pl.

Na stronie Wspólnoty AA w Polsce poza istotnymi informacjami o AA znajdują się: 

 • dane poszczególnych regionów AA, 
 • ogólnopolski spis mityngów, 
 • wykaz ważnych wydarzeń 
 • możliwość zakupienia literatury AA.

Infolinia AA: 801 033 242 – czynna codziennie w godz. 8.00–22.00.

Regiony AA w Polsce

 1. Region AA Katowice
  e-mail: katowice@aa.org.pl
 1. Region AA Białystok
  e-mail: bialystok@aa.org.pl
 1. Region AA Bałtycki
  e-mail: baltycki@aa.org.pl
 1. Region AA Kujawsko-Pomorski
  e-mail: kujawsko-pomorski@aa.org.pl
 1. Region AA Galicja
  e-mail: galicja@aa.org.pl
 1. Region AA Łódź
  e-mail: lodz@aa.org.pl
 1. Region AA Lublin
  e-mail: lublin@aa.org.pl 
 1. Region AA Warmińsko-Mazurski
  e-mail: warminsko-mazurski@aa.org.pl
 1. Region AA Dolnośląski
  e-mail: dolnoslaski@aa.org.pl
 1. Region AA Warta
  e-mail: warta@aa.org.pl
 1. Region AA Zachodniopomorski
  e-mail: zachodniopomorski@aa.org.pl
 1. Region AA Radom
  e-mail: radom@aa.org.pl
 1. Region AA Mazowsze
  e-mail: mazowsze@aa.org.pl
 1. Region AA Europa
  Region polskojęzycznych grup AA w Europie i na świecie
  e-mail: eu@aa.org.pl