O nas

Kim są Anonimowi Alkoholicy?

Anonimowi Alkoholicy są międzynarodową wspólnotą ludzi, którzy spotykają się, aby zachować trzeźwość. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest chęć zaprzestania picia. Aby do nas dołączyć, wystarczy po prostu przyjść na mityng. Jeśli po kilku spotkaniach uznasz, że to nie dla ciebie, nikt nie będzie cię nakłaniał do przychodzenia. Członkostwo w AA jest darmowe, nie wymaga rejestru ani żadnych opłat. Głównym celem Wspólnoty AA jest trwanie w trzeźwości i pomoc innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Razem możemy osiągnąć to, czego żadne z nas nie jest w stanie zrobić w pojedynkę.

Czym jest alkoholizm? 

Określenie, przyjęte także przez AA, mówi, że alkoholizm jest postępującą chorobą, z której nie można się wyleczyć, ale którą można powstrzymać. Głównym objawem jest utrata kontroli nad ilością spożywanego alkoholu i ciągła potrzeba oraz pragnienie picia. Jak każde uzależnienie szkodzi zdrowiu, relacjom osobistym, społecznym i zawodowym. Alkoholizm jest chorobą psychiczną, emocjonalną, ale także fizyczną. To choroba, która zagraża życiu. 

Czym zajmują się Anonimowi Alkoholicy?

Członkowie Wspólnoty AA dzielą się swoimi doświadczeniami z każdym, kto szuka pomocy w rozwiązaniu swojego problemu z piciem alkoholu. Program zdrowienia AA czyli Program Dwunastu Kroków oferuje nowy sposób życia, który umożliwia satysfakcjonujące życie bez alkoholu. 

Czego nie robią Anonimowi Alkoholicy

Anonimowi Alkoholicy nie prowadzą ośrodków odwykowych, ośrodków leczenia ani szpitali. Nie stawiamy diagnoz medycznych, nie doradzamy metod leczenia. Nie kontrolujemy naszych członków, aby upewnić się czy piją, czy nie. Nie zajmujemy się pomocą socjalną, nie zapewniamy mieszkań, pracy czy pomocy finansowej. Wspólnota Anonimowych Alkoholików nie przyjmuje pieniędzy z żadnych zewnętrznych źródeł, zarówno prywatnych jak i państwowych. Działamy wyłącznie dzięki dobrowolnym datkom naszych członków. 

Mityngi AA

Wspólnota Anonimowych Alkoholików to ogólnoświatowa społeczność, która liczy ponad dwa miliony członków. Spotkania AA odbywają się w około 180 krajach. Mityngi dzielą się na dwa rodzaje: „otwarte” – na które może przyjść każdy, zarówno alkoholik, jak i nie alkoholik  oraz mityngi „zamknięte” przeznaczone jedynie dla alkoholików, które zwykle mają bardziej osobisty charakter. 

Anonimowość w AA

Od początku istnienia Anonimowi Alkoholicy dbali o anonimowość. Po pierwsze, z doświadczenia wiemy, że większość ludzi pijących problematycznie, nie przyjdzie po pomoc do AA, jeśli będą obawiać się ujawnienia tożsamości. Anonimowość gwarantuje wszystkim uczestnikom mityngów ochronę przed zidentyfikowaniem ich jako alkoholików – co jest szczególnie ważne dla nowicjuszy. 

Po drugie, idea anonimowości ma dla nas znaczenie duchowe – jest wyrazem równości wszystkich we wspólnocie. Hamuje również zapędy tych, którzy chcieliby wykorzystać przynależność AA dla własnych korzyści. 

Finansowanie AA 

We Wspólnocie AA nie ma żadnych oficjalnych składek ani opłat. Program zdrowienia z alkoholizmu jest dostępny dla każdego za darmo. Oczywiście do funkcjonowania i działalności AA potrzebne są pieniądze. Wspólnota AA to samofinansujące się bractwo, które nie przyjmuje żadnej pomocy z zewnątrz. Jesteśmy samowystarczalni i utrzymujemy się z dobrowolnych i dowolnych datków naszych członków. 

AA i inne organizacje 

Anonimowi Alkoholicy współpracują ze wszystkimi, ale nie są związani z żadnymi organizacjami, ośrodkami ani stowarzyszeniami. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą ani wyznaniem. Zachowuje niezależność, aby jak najlepiej realizować swój główny cel – trwanie w trzeźwości i pomaganie innym w jej osiągnięciu.