Znaczenie anonimowości

Dlaczego Anonimowi Alkoholicy są anonimowi?

Anonimowość – jako duchowa podstawa Wspólnoty AA – przypomina członkom Wspólnoty, aby kierowali się zasadami, a nie osobistymi ambicjami. Anonimowi Alkoholicy zrzeszają różnych ludzi, równych wobec wspólnego problemu. Dążą do tego, aby znany był program zdrowienia AA, a nie osoby, które w nim uczestniczą. Anonimowość gwarantuje wszystkim członkom AA bezpieczeństwo oraz pewność, że ich przynależność do AA nie zostanie ujawniona, wbrew ich woli, zaś ich działania nie wpłyną negatywnie na samą Wspólnotę. Członkowie Wspólnoty AA powinni zachować pełną anonimowość wobec radia, prasy i filmu oraz w Internecie.