Informacje dla rodzin i przyjaciół

Czy ktoś Ci bliski ma problemy z piciem? Być może AA będzie dla niego rozwiązaniem. Wspólnota AA pomogła przestać pić tysiącom kobiet i mężczyzn na całym świecie. Zanim przyszli do AA, większość z nich próbowała kontrolować swoje picie. Bezskutecznie. Nie wyobrażali sobie również, że mogą żyć bez alkoholu. Ale przekonali się, że jest to możliwe. 

Zrozumieć problem

Mimo wszystkich kłopotów i problemów, jakie wiążą się z nadmiernym, niekontrolowanym piciem, może być Ci bardzo trudno przyznać, że twoja bliska osoba jest ALKOHOLIKIEM. Ma problem z piciem – tak, ale nie jest alkoholikiem/alkoholiczką. To słowo przeraża, budzi lęk, wstręt a nawet pogardę. Zdarza się nawet, że osoba uzależniona sama się tak określa, a Ty możesz temu zaprzeczać. Wiele osób tak czuło, dopóki nie zrozumiało, że alkoholizm jest chorobą, a nie grzechem czy moralną słabością. To fakt potwierdzony przez współczesną medycynę.  

Alkoholik może wyzdrowieć

Alkoholizm jest chorobą, z której nigdy nie można się wyleczyć, ale można ją powstrzymać. Osoba uzależniona nigdy nie będzie mogła pić okazjonalnie, jak ktoś nieuzależniony. Musi trzymać się z dala od alkoholu, żeby prowadzić normalne życie. 

Choroba alkoholowa ma różny przebieg. Niektórzy alkoholicy stracili kontrolę niemal od pierwszego kieliszka, inni tracili ją stopniowo. Niektórzy piją codziennie, inni mogą przez dłuższy czas wytrwać w abstynencji. Potem jednak tracą kontrolę i zaczynają pić. Jedno, co łączy wszystkie przypadki, to fakt, że z upływem czasu jest coraz gorzej. Jeśli ktoś już raz wejdzie w stadium uzależnienia, nie ma dla niego odwrotu. 

Co możesz zrobić

Można wytłumaczyć alkoholikowi, że alkoholizm jest chorobą i można ją leczyć. Możesz zachęcić do czytania literatury AA albo do pójścia na mityng AA. Czasami to działa. Jednak większość alkoholików raczej nie jest skłonna przestać pić dlatego, że ktoś bliski im to mówi. Uzależnienie bywa bardzo silne i rodzi silny opór przeciw pomocy. Paradoksalnie, w uzależnionym umyśle picie jawi się jako coś niezbędnego do życia.

Jak wybrać dobry moment

Trudno określić, kiedy alkoholik jest „gotowy” na przyjście do AA. Nie wszyscy uzależnieni muszą osiągnąć taki sam etap choroby i stan psycho-fizyczny, zanim zdecydują się szukać pomocy. Większość pijących twierdzi, że „nie ma problemu”, że poradzą sobie sami i że Anonimowi Alkoholicy to absolutnie nie jest miejsce dla nich. Czasami musi upłynąć sporo czasu, żeby alkoholik przyznał, że jest chory. Nikogo nie można zmusić do przystąpienia do AA. Ale jeżeli uważasz, że alkoholik, na którym Ci zależy zastanawia się nad tym, czy zwrócić się o pomoc, możesz wspierać go w drodze do zdrowienia. 

Alkoholicy często mają fałszywe wyobrażenie o Wspólnocie AA i jej członkach. Twoje zrozumienie tego, czym jest AA może być bardzo pomocne w krytycznym momencie. Możesz zasięgnąć informacji pisząc lub dzwoniąc do Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

Czym jest Wspólnota AA

Anonimowi Alkoholicy są międzynarodową wspólnotą ludzi, którzy spotykają się, aby zachować trzeźwość. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest chęć zaprzestania picia. Aby do nas dołączyć, wystarczy po prostu przyjść na mityng. Zazwyczaj uczęszcza się na spotkania grupy, która znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania, ale można wybrać dowolny mityng w każdym miejscu. Na tych spotkaniach członkowie AA opowiadają o swoich doświadczeniach przed przyjściem do AA i o tym, jak zasady AA doprowadziły ich do trzeźwości i nowego sposobu życia. 

Ludzie nieznający AA mogą myśleć, że to miejsce dla tych, którzy znaleźli się już na dnie. FAKTY są zupełnie inne. Do Wspólnoty Anonimowych Alkoholików należą ludzie z różnych warstw społecznych, różnego pochodzenia, wykształcenia czy pozycji zawodowej. 

Kolejna kwestia – wiele osób sądzi, że AA jest organizacją religijną. Nie jest. I nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem ani kościołem. Program AA ma wymiar duchowy – oparty jest na tolerancji, wolności osobistej, wzajemnej pomocy i braku jakichkolwiek podziałów. Każdy może z niego skorzystać. Niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy jest agnostykiem czy ateistą – każdy, kto ma problem z alkoholem, ma swoje miejsce w AA.

Jak działa Wspólnota AA

Podkreślamy – jedynym warunkiem przynależności do AA jest chęć zaprzestania picia. I nic więcej. Nie wymagamy żadnych zobowiązań, nie prowadzimy zapisów ani rejestru danych osobowych, nie pobieramy opłat ani składek. Członkowie Wspólnoty AA dzielą się swoimi doświadczeniami z każdym, kto szuka pomocy w rozwiązaniu swojego problemu z piciem alkoholu. Program zdrowienia AA czyli Program Dwunastu Kroków oferuje nowy sposób życia, który umożliwia satysfakcjonujące życie bez alkoholu. 

Czym jest Wspólnota Al-Anon

AA jest wspólnotą alkoholików pomagającą innym alkoholikom w powrocie do zdrowia. Grupy rodzinne Al-Anon to wspólnota osób, które mają wśród bliskich kogoś, kto ma problem z alkoholem. Rodziny i przyjaciele alkoholika w Al-Anon mają szanse wymieniać się doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem, jak radzić sobie z podobnymi problemami. Wspólnota Al-Anon nie jest związana bezpośrednio z AA, ale jej wkład w zrozumienie AA-owskiego programu zdrowienia jest znaczący. Alkoholizm jest chorobą całej rodziny i zmiana zachowań może pomóc w zdrowieniu. 

Istnieją także grupy Alateen dla młodych ludzi żyjących w rodzinie alkoholowej oraz Al-Anon Dorosłe Dzieci – dla dorosłych pochodzących z rodziny alkoholowej. 

Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon
os. Wichrowe Wzgórze 12c
61–675 Poznań

Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa 14
60–980 Poznań 13
tel./fax: (61) 828 93 07

Adres e-mail:
stowarzyszenie@al-anon.org.pl